Vabilo na letni občni zbor

Podpredsednica društva Zenka Vehovar v skladu s 15. in 21. členom Gobarsko mikološkega društva Ljubljana, ter sklepom Upravnega odbora z dne 20.01.2014 sklicuje:

Redni letni občni zbor članov Gobarsko mikološkega društva Ljubljana, ki bo v ponedeljek 10.03. (marca) 2014 ob 17,00 uri v predavalnici na Zaloški cesti 4.

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev zbora članov in pozdrav gostov.
 2. Predlaganje in izvolitev delovnih teles:
  • delovnega predsedstva (predsednika in dva člana)
  • zapisnikarja
  • dveh overoviteljev zapisnika
  • verifikacijske in volilne komisije (predsednika in dveh članov)
 3. Poročila o delu društva za leto 2013; (predsednika, blagajnika, predsednika determinacijske komisije, častnega razsodišča in nadzornega odbora.
 4. Razprava in glasovanje o poročilih.
 5. Razrešnica dosedanjega upravnega odbora.
 6. Predlaganje in izvolitev predsednika in podpredsednika društva in članov upravnega odbora.
 7. Predlaganje in izvolitev treh delegatov za skupščino MZS.
 8. Predstavitev, razprava in potrditev programa dela društva za leto 2014.
 9. Predlog finančnega načrta za leto 2014, razprava in potrditev.
 10. Predlog, razprava in potrditev višine članarine in vpisnine za leto 2015.
 11. Potrditev sprejema novih članov v letu 2013 in potrditev izbrisa članov, ki niso plačali članarine več kot dve leti.
 12. Razno

Prosimo, da se zbora članov udeležite v čim večjem številu in s svojimi predlogi prispevate k boljšemu delovanju društva.

Comments are closed.