Izredni Zbor članov

Vse člane GMD Ljubljana obveščam, da bo izredni Zbor članov v ponedeljek
11.11.2019 ob 17.uri, v predavalnici Medicinske fakultete (na patologiji),
Zaloška 4, Ljubljana.
Prosim, da se zbora zanesljivo udeležite, da potrdimo prečiščeno besedilo v Statutu
društva.
Istočasno se bomo dogovorilin še za prednovoletno druženje v mesecu decembru.
Predsednica GMDL
Metka Bertoncelj

Comments are closed.