Kodeks GMD Ljubljana

1. SPLOŠNE DOLOČBE

• Pri nabiranju gob upoštevaj zakonske predpise in ta kodeks.
• Ne povzročaj nepotrebne škode na rastišču, čim manj poškoduj rastline, listni odpad in tla v gozdu.
• Ne premikaj lesnih ostankov v gozdu, razen če je to potrebno za pravilno določitev gobe.
• Ne nabiraj primerkov gliv le zaradi njihovega zunanjega videza.
• Gobe poskušaj določiti na rastišču in če je le mogoče tako, da jih ne odtrgaš.
• Stari gozdovi, negnojeni travniki, šotna močvirja in drugi redki habitati so posebno pomembni za ohranjanje gliv in zato v njih gobari posebno previdno.

2. NABIRANJE GOB ZA HRANO

• Zavedaj se da so številne gobe zelo strupene, zato nabiraj le tiste, ki jih zelo dobro poznaš in jih lahko uporabiš za hrano.
• Ne nabiraj gob, ki jih ne nameravaš uporabiti.
• Spoštuj in varuj ostale vrste gob, vključno s strupenimi vrstami.
• Ne nabiraj redkih in zavarovanih vrst gob.
• Nabiraj le najbolj pogoste in množične vrste gob in le tolikšno količino, ki jo lahko porabiš sam z družino. Upoštevaj predpise, ki določajo, da lahko v enem dnevu nabereš le dva (2) kilograma gob in eno poljubne teže.
• Ne nabiraj premladih primerkov gob. Daj gobam čas da se razvijejo in dozorijo.
• Na nekaterih področjih je nabiranje gob za hrano prepovedano, zato se pred nabiranjem prepričaj o nezavarovanosti območja.

3. NABIRANJE GOB ZA PREUČEVANJE IN USPOSABLJANJE

• Naberi le toliko primerkov, kot je potrebno za popis in zanesljivo določitev (determinacijo).
• Zabeleži točno lokacijo, naravno okolje (habitat) in datum najdbe za vsako vrsto gob.
• Dovoljenje za nabiranje v znanstvene namene, (nabiranje v zavarovanih območjih ali zavarovane vrste), ne izkoriščaj za osebne ali komercialne namene.