Kontakt

 

GMD Ljubljana

Gobarsko mikološko društvo Ljubljana

 

Gobarsko mikološko društvo Ljubljana
Linhartov podhod 50
1000 Ljubljana
Slovenija
E-mail:

info@gobarji.si

Telefon:

051 253 227

Transakcijski račun:

6100-0002-3641-866

pri Delavski hranilnici Ljubljana.

PREDSEDNIK DRUŠTVA:

Rudi Hočevar

051 253 227
PODPREDSEDNICA DRUŠTVA:

Metka Bertoncelj

041 299 180

Člani:

Vodja determinacijske komisije:
Stanislav Kaiser

Vodja knjižnice:
Majda Jakše Ujčič

Blagajničarka:
Tanja Kovačič

Gospodar:
NADZORNI ODBOR GMD Ljubljana:
Predsednik: Jožef Landeker
Članici:
Štefka Magdič
Marija Medič
Vse člane prosimo, da redno plačujejo članarino. Le to lahko poravnajo na predavanjih ob ponedeljkih na Zaloški 4 v Ljubljani ali na razstavah gob. Članarina znaša 20 EUR, vpisnina novih članov pa je 2 EUR.