O delu društva

Gobarsko mikološko društvo Ljubljana je prostovoljno nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se ljubiteljsko ukvarja s spoznavanjem narave, s posebnim poudarkom na proučevanju gob, z raziskovanjem njihovih rastišč, z varovanjem in ohranjanjem redkih in zavarovanih gliv, z vzgojo širšega prebivalstva v odnosu do gobarjenja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in zagotavljanja naravnega ravnovesja.

V društvu se srečujemo s prijetnimi in poučnimi doživetji. Program društva omogoča vsem ljubiteljem gobarjenja pridobivanje novih znanj s področja makro in miko flore in daje poseben pomen skrbi ohranjanja naravnih lepot.

Glavne aktivnosti društva so:

 • V času gobarske sezone so redna ponedeljkova srečanja gobarjev v predavalnici na Zaloški cesti .4 v Ljubljani, kjer potekajo determinacije nabranih gob in pretežni del vseh strokovnih predavanj. Na teh srečanjih vodstvo društva tudi redno obvešča svoje člane o vsem tekočem dogajanju v društvu.
 • Strokovne ekskurzije omogočajo, poleg strokovnega izobraževanja še spoznavanje krajev in lepot naše dežele, vpogled v delo drugih gobarskih društev, medsebojno druženje in razumevanje in so izredno priljubljene.
 • Vsako leto prirejamo razstavo gob na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču v sklopu sejma Narava-zdravje in meddruštvena srečanja na tradicionalni izobraževalno – zabavni prireditvi Gobarski dan v Mostecu, ki so širšega pomena za vse ljubitelje gob in ostalih ljubiteljev narave, tako iz Ljubljane kot iz vse Slovenije.
 • Zimske izobraževalne aktivnosti služijo specialnemu izobraževanju na področju gob.
 • Novoletna druženja so posebna doživetja. Tu je prisotna resnična sproščenost članstva, še zlasti zaradi tekmovalnega duha članov, ki pripravljajo kulinarične dobrote tudi z gobami.

V društvo, ki štejepreko 100 članov, so včlanjene vse starostne populacije in deluje kot odprto društvo. Posebej je razveseljivo, da so člani izredni ljubitelji narave, dobri in odkritosrčni prijatelji ter pripravljeni se aktivno vključevati v delo društva, kar je tudi pogoj za njegov nadaljnji razvoj in obstoj.

Članstvo in delo v gobarskem društvu temelji na načelu enotnosti pod pogoji, ki jih določa Zakon o društvih in Statut gobarsko mikološkega društva Ljubljana. Društvo je tudi včlanjeno v Mikološko zvezo Slovenije in v njej deluje preko izvoljenih delegatov in Pravil zveze.
Društvo z vodstvom, Upravnim odborom in imenovanimi komisijami deluje novim izzivom nasproti s ciljem, da uresniči sprejeti program strokovnih ekskurzij:

 • nadaljuje s tedenskim determinatorskim delom (na lokaciji Zaloška 4), s posebnim poudarkom na izobraževanju članov ter varovanju in ohranjanju zavarovanih gliv,
 • organizira posebna strokovna predavanja o varstvu mikoflore, in izvajanju Zakona o ohranjanju narave in Uredbe o varstvo samoniklih gliv,
 • organizira posebne strokovne prireditve z namenom spoznavanja gob kar najširšem krogu ljubiteljev narave in gobarjem, ki sicer niso člani v gobarska društva. Pri tem je dana prednost zabavno- izobraževalni prireditvi »Gobarski dan v Mostecu«, gobarskemu srečanju in druženju vseh gobarskih društev Slovenije, kakor tudi vsem ljubiteljem gob in narave iz Ljubljane in vse Slovenije.
 • občasno in po želji organizira informativne krožke po določenih osnovnih šolah z razstavami in predavanji,
 • preko raznih javnih medijev (TV, časopisi, internet itd.) obvešča širšo javnost o delu in aktivnostih društva,
 • poglobi sodelovanje z drugimi gobarskimi društvi in Mikološko zvezo Slovenije.

Posebno poglavje je financiranje programov društva. Kot že povedano, je društvo nepridobitno in se financira le na osnovi vplačane članarine, sponzorstva in donatorstva, ter na osnovi raznih dotacij. Apeliram na vse člane, da se aktivno vključijo v pridobivanje sponzorjev in donatorjev in tudi drugače prispevajo k zagotavljanju finančnih sredstev, kar je pogoj za uresničenje zastavljenih ciljev. Pri tem pričakujemo tudi pomoč lokalne skupnosti oz. mestne občine Ljubljana.

Na koncu se toplo zahvaljujem vsem članicam in članom za izkazano zaupanje. Prepričan sem, da nas združujejo isti interesi in iste želje po uspešnem sodelovanju in druženju. Verjamem, da bomo z združenimi močmi in medsebojno toleranco zmogli realizirati naše načrte, še povečati število naših članov, obenem pa vam želim uspešno gobarsko sezono.