Dr. Marija Jamšek: zastrupitve z gobami

Vabljeni na predavanje dr Marije Jamšek 4.marca 2013 ob s pričetkom ob 18. uri v predavalnici Medicinske fakultete na Zaloški 4. Zavoljo lanskoletnih zastrupitev z gobami je predavanje še kako aktualno. Povabite tudi znance in prijatelje.

Vabilo na občni zbor GMD Ljubljana

V A B I L O

V skladu s 15. in 21. členom Statuta Gobarsko mikološkega društva Ljubljana, ter sklepa Upravnega odbora na 16. seji UO GMD Ljubljana dne 3.12.2012:

Sklicujem

  Redni letni občni zbor članov Gobarsko Mikološkega Društva Ljubljana, ki bo v ponedeljek 25.02. (februarja) 2013, ob 18,00 uri v predavalnici Medicinske fakultete v Ljubljani, Zaloška cesta 4 .

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev zbora članov in pozdrav gostov;
 2. Predlaganje in izvolitev delovnih teles:
  delovnega predsedstva (predsednika in dva člana)
  zapisnikarja
  dveh overovateljev zapisnika
  verifikacijske komisije (predsednika in dva člana)
 3. Razrešitev člana upravnega odbora Andraža Habiča in izvolitev Klemna Robnika
 4. Potrditev delegatov za skupščino MZS in izvedba volitev
 5. Poročila o delu društva za leto 2012: predsednika, blagajnika, nadzornega odbora, častnega razsodišča  in predsednika determinacijske komisije;
 6. Razprava in glasovanje o poročilih;
 7. Predstavitev programa za delo društva v letu 2013, razprava in potrditev programa;
 8. Predlog finančnega načrta za leto 2013, razprava in potrditev;
 9. Predlog, razprava in potrditev višine članarine za leto 2013;
 10. Poročilo o stanju članov društva, razprava o neplačani članarini za preteklo obdobje in brisanje iz evidence članov, ki niso izpolnili statutarno dolžnost rednega plačila članarine za leto 2009 in nazaj.
 11. Razno

 

Prosim da se občnega zbora zanesljivo udeležite in pričakujem vaše plodno sodelovanje.

Zbor je sklepčen, če je ob napovedani uri prisotnih najmanj polovica članov ali  če je 30 minut po napovedanem času prisotnih vsaj 20% vseh članov.

 

Če niste poravnali članarine za preteklo obdobje, to storite na občnem zboru .

Darila za srečelov bomo zbirali na vseh determinacijskih večerih, kakor tudi na Zboru članov.

 

                                                                                                                                             Predsednik

Gobarsko mikološkega društva Ljubljana

                                                                                                                                      Jože Horvat

Predlog Programa dela 2013

PROGRAM DELA GMD LJUBLJANA    2013
Zap. Št. Datum, dan in trajanje DOGODKI Kraj in namen Organizator

1

25.2. pon. 18-20 Občni zbor društva Jože Horvat

2

4.3. pon. 18-20 Predavanje: Zastrupitve z gobami Marija Jamšek

3

18.3. pon. 18-20 Najlepši gobarski užitki leta 2012 Jože Kosec

4

23.3. sob 9-13 Čistilna akcija Črnuče Jože Horvat

5

13.4. sob.  08-14 Pijava Gorica, spoznavanje rastišča in nabiranje marčnic

6

6.4. sob.   7.30-19 Smrčkijada Umag Jože Horvat

7

8.4. pon    18-20 Predavanje: Strupene gobe Andrej Piltaver

8

22.4. pon  18-20 Predavanje: Določevanje gob Majda Ujčič

9

22.6. sob. 7,30-18 Hočevje-spoznavanje rastišča, nabiranje gob z DG Štorovke Stane Kaiser

10

29.6.  sob.     8-18 Gabrovka, nabiranje gob Andraž Habič

11

17.8.  sob. 7,30-18 Golte, nabiranje gob,druženje z GD Velenje

12

24.8   sob.  7,30-18 Pokljuka, nabiranje gob,druženje z GD Gorje

13

31.8.  sob.  6.30-18 Jelovica, nabiranje gob,druženje z GD Škofja Loka

14

7. in 8.9. (pet, sob)  8-20 Razstava gob Interspar

15

14. in 15.9.(sob. in ned.) cel dan Gobarski dnevi  MOSTEC 2013Razstava gob,gobje jedi Jože Horvat

16

20. in 21.9.(pet.,sob.) 8-20 Razstava gob Interspar

16

27. in 28.9.(pet.,sob.) 8-19 Razstava gob Črnuče-šola,vrtec,

17

17-20.10. od čet. do ned. Sejem Narava zdravje-razstava gob, gobje jedi Jože Horvat

18

9.11.   sob.    9-15 Torovo, spoznavanje rastišč sivk,

19

13.12. pet.   18-24 Prednovoletna zabava Jože Horvat

 

RAZSTAVE GOB  

20

V septembru in oktobru Interspar, Mostec, Gospod. razst.

 

DETERMINACIJE Zaloška 4

21

13.05. do 11.11. vsak poned.- razen praznikov in po dvodnevni razstavi gob Prinašanje gob in determinacija od 17.30 do 18., spoznavanje nabranih gob od 18.30 do 20.00 Stane Kaiser

 

KNJIŽNICA Veselova 13

22

Za dan, čas in uro dogovor po telefonu 040 527 577 Sposoja knjig gobarskega društva Ujčič Majda

 

INFORMACIJE

23

Jože Horvat 041 583 170 Metka Bertoncelj 041 299 180

 

Predsednik GMD Ljubljana   Jože Horvat

Božična in novoletna čestitka

Naj čas nikoli ne mineva tako htro,
da ne bi zastali in pomislili na drage prijatelje

se nasmehnili, spomnili
in ob
čutili lepoto tega, da imamo drug drugega.

Blagoslovljene božične praznike in dobro bero v letu 2013 Vam želi Gobarsko mikološko društvo Ljubljana

                  Jože Horvat

Prednovoletno srečanje- 14.12.2012

Vabljeni na prednovoletno srečanje 14.12.2012 s pričetkom ob 18. uri v gostišču Bizeljčan v Šmartnem pod Šmarno goro. Dostop je možen z avtobusom LPP št.8 ali z lastnim prevozom. Ob koncu leta se bomo poveselili ob večerji in glasbi, ter medsebojnem obdarovanju. Cena večerje je 15 eur in pijača z lastnim doplačilom.