Prikazana sporočila objavljena v

Marec 2015

Program dela za leto 2015

Zap.št. Datum in ura Dogodek Kraj Organizator 1. 16.3. ob 17,00 Po Občni zbor – skupščina Zaloška 4, Lj. UO društva 2. 23.3. ob 18,00 Po Pedavanje: Glive leta 2014 Zaloška 4, Lj. Jože Kosec 3. 28.3. ob 8,00 So Ekskurzija – marčnice Pijava gorica 4. 13.4. ob 18,00 Po Predavanje: Gojene gobe, mikologija Zaloška [...]

Posnetki z občnega zbora GMD

16. marca 2015 smo se člani GMD Ljubljana zbrali na občnem zboru, na katerem smo potrdili nove mandate upravnega odbora in funkcionarjem društva, podelili nova častna članstva, sprejeli nove redne člane in se zabavali z našimi člani ter člani drugih društev, ki so se nam pridružili.