Dne 21. 02.2011 je Zbor članov sprejel plan dela za leto 2011.

PREDAVANJA Zaloška 4

1. 24.01. pon. 18,00-20,00 Šitake: Gojenje in zdravilne učinkovine (dr. Andrej Gregori)
2. 21.02. pon. 17,00-20,00 Zbor članov (predsednik društva)
3. 18.04. pon. 18,00-20,00 Najlepši gobarski užitki v letu 2010 (Jože Kosec)
4. 09.05. pon. 18,00-20,00 Splošno o gobah (Veronika Tratnik)

EKSKURZIJE

1.    26.03. sobota 08,00-14,00 Pijava Gorica, spoznavanje rastišča in nabiranje marčnic
2.   09.04. ves dan Smrčkanijada Umag, avtobus
3.   18.06. sobota 07,00-18,00 Šentrumar-Hočevje, spoznavanje rastišča, gobarjenje,
Piknik, druženje z GD Štorovke
4.   9.07. sobota 07,00-20,00 Koroška, spoznavanje rastišča, gobarjenje, splavarjenje
5.   20.8. sobota 07,00-14,00 Golte, spoznavanje rastišča, nabiranje gob,druženje z GD
Velenje
6.   27.08. sobota 07,00-18,00 Pokljuka, spoznavanje rastišča, gobarjenje za Mostec, piknik
7.   17. in 18.09.sep. sobota in nedelja Gobarski dnevi v HOČEVJU, razstava, veselica
8.   05.11. sobota 08,00-15,00 Torovo, spoznavanje rastišča sivk, gobarjenje, piknik

RAZSTAVE GOB

1.   10.09. sobota 07,00-20,00 Gobarski dan »MOSTEC 2011
2.  Mercator center Šiška (dvodnevna razstava) Datum bo določen naknadno
3.  06.-09.10.četrtek –nedelja Sejem Narava Zdravje na Gospodarskem razstavišču

OSTALI DOGODKI

1.   16.12. petek 17,00-24,00 Prednovoletno druženje z zaključkom letnih aktivnosti društva
2.   19.03. sobota 12,30 – 17,00 Proslava ob 50.letnici društva (Gospodarsko razstavišče)

DETERMINACIJE Zaloška 4
16.05. do 14.11. vsak ponedeljek razen praznikov in po dvodnevnih razstavah
Prinašanje gob in determinacija od 18,00 do 18,30; spoznavanje nabranih gob od 18,30 do 20,00

KNJIŽNICA Veselova 13
Sposoja knjig gobarskega društva. Za dan, čas in uro dogovor po telefonu 040 527 577 z go. Majdo Ujčič

Gobarsko mikološko društvo Ljubljana
Predsednik
Jožef Horvat

Novoizvoljeni organi stranke

Na rednem letnem zboru GMD Ljubljana 21.2.2011 so bili izvoljeni novi organi stranke:

Upravni odbor

Jože Horvat predsednik
Zdenka Vehovar podpredsednica
Janja Kogovšek članica
Metka Bertoncelj blagajnik
Stane Kaiser vodja determinatorjev
Majda Ujčič vodja knjižnice
Sašo Schafer gospodar
Irena Kolarič članica
Andraž Habič član

Nadzorni odbor

Jože Landeker predsednik
Alenka Klar članica
Ivanka Rižnar članica
Jenko Vladimir

Častno razsodišče

Viktor Korošec predsednik
Tamara Bohte članica
Miro Slana član
Safet Zjakič član

upravni odbor

Upravni odbor GMD Ljubljana

Redni letni zbor članov društva

GOBARSKO MIKOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA
Veselova 13
1000 Ljubljana

Št. 01/10
20. 12. 2010

V A B I L O

V skladu s 15. in 21. členom Statuta Gobarsko mikološkega društva Ljubljana, ter sklepa Upravnega odbora z dne 15.11.2010

Sklicujem

Redni letni občni zbor članov Gobarsko Mikološkega Društva Ljubljana, ki bo v ponedeljek 21.02. (februarja) 2011, ob 17,00 uri v predavalnici Medicinske fakultete v Ljubljani, Zaloška cesta 4 (vhod pred mostom čez Ljubljanico).

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev zbora članov in pozdrav gostov;
2. Predlaganje in izvolitev delovnih teles:
• delovnega predsedstva (predsednika in dva člana)
• zapisnikarja
• dveh overovateljev zapisnika
• verifikacijske komisije (predsednika in dva člana)
3. Predlaganje kandidatov za: predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in ostalih članov Upravnega odbora, članov: Nadzornega odbora, častnega razsodišča ter delegatov za skupščino MZS z potrditvijo kandidatne liste za mandatno obdobje 2011 do 2015.
4. Poročila o delu društva za leto 2010: predsednika, blagajnika, nadzornega odbora, častnega razsodišča in predsednika determinatorske komisije;
5. Razprava in glasovanje o poročilih;
6. Izvedba volitev
7. Predstavitev programa za delo društva v letu 2011, razprava in potrditev programa;
8. Predlog finančnega načrta za leto 2011, razprava in potrditev;
9. Predlog, razprava in potrditev višine članarine za leto 2012;
10. Poročilo o stanju članov društva, razprava o neplačani članarini za preteklo obdobje in brisanje iz evidence članov, ki niso izpolnili statutarno dolžnost rednega plačila članarine za leto 2009 in nazaj.
11. Seznanitev z rezultati volitev in razrešnica starim organom društva
12. Razno

Prosim da se občnega zbora zanesljivo udeležite in pričakujem vaše plodno sodelovanje.
Zbor je sklepčen, če je ob napovedani uri prisotnih najmanj polovica članov ali, če je 30 minut po napovedanem času prisotnih vsaj 20% vseh članov.

Če niste poravnali članarine za preteklo obdobje, to storite na občnem zboru vendar najpozneje do točke 4. dnevnega reda.
Darila za srečelov bomo zbirali na vseh determinacijskih večerih, kakor tudi na Zboru članov.

Predsednik
Gobarsko mikološkega društva Ljubljana
Jožef Landeker

Prednovoletno srečanje članov društva

V petek 17.12. se bomo ob prijetni glasbi družili v gostišču Kačji log v Podutiku, od 17. ure naprej.

Umrl je dr. Dušan Vrščaj

Člane Gobarsko-mikološkega društva Ljubljana in vodstvo Mikološke zveze obveščamo, da je 4. avgusta t.m. umrl dr. Dušan Vrščaj, eden izmed starešin slovenske mikologije. Od njega se bomo poslovili v četrtek, 12. avgusta 2010, ob 16 h na ljubljanskih Žalah.

Naj počiva v miru!

GMD Ljubljana