ZBOR ČLANOV-SKUPŠČINA

V ponedeljek 15.6. 2020 ob 17. uri bo Zbor članov v predavalnici Medicinske
fakultete na Zaloški 4, Ljubljana.
Prosim vse člane, da se zbora članov zanesljivo udeležite.
Članarino lahko poravnate na zboru.
GMDL predsednica
Metka Bertoncelj

Comments are closed.